Melilax Aboca

Jelito jest bardzo ważnym organem z punktu widzenia pracy całego organizmu. Wbrew obiegowemu wyobrażeniu i schematom, używając potocznego języka, jest czymś znacznie więcej niż tylko rurą.

„Złożoność” to kluczowe pojęcie, jakie należy mieć na uwadze za każdym razem, gdy myślimy o naszym jelicie.

W rzeczywistości jego regulacja jest doskonała, a w przypadku zaburzeń w zakresie odpowiedzialnych za nią mechanizmów, przydatne może być podjęcie działań, które zapewnią ochronę układu.

Mając tego świadomość, Aboca opracowała nowe podejście do oczyszczania jelita. Polega ono na stymulowaniu defekacji przy jednoczesnej ochronie odbytu, a co za tym idzie łagodzeniu podrażnienia, jakie powoduje suchy i twardy stolec.

W ten sposób powstał MeliLax, nowy sposób oczyszczania jelita, z Promelaxin, kompleksem miodów nektarowych i spadziowych wzbogaconym o frakcję polisacharydową z aloesu prawdziwego i ślazu dzikiego, będący sednem innowacji.

Aboca MelilaxNalezy uwaznie przeczytac ostrzezenia i instrukcje uzycia.