Grintuss

Sytuacje, które sprzyjają pojawianiu się zaparć, również przejściowych, mogą objawić się już w pierwszych miesiącach życia i w całym dzieciństwie. Problem rozwiązuje się często samoistnie w ciągu kilku miesięcy, lecz jest przyczyną ciągłych zmartwień ze strony rodziców, ponieważ dziecko często reaguje histerycznym płaczem.

Przyczyny zaparć mogą być wielorakie: niezdolność do rozluźnienia zwieracza odbytu, rodzaj odżywiania (np. przejście z mleka matki na modyfikowane), wprowadzenie pierwszych normalnych posiłków, małe spożycie błonnika (mało owoców i warzyw) lub wody. Innymi krytycznymi momentami mogą być podróże i choroby, takie jak gorączka, która odwadnia dziecko.

W wieku od 2 do 4 lat dziecko często walczy z potrzebą defekacji i specjalnie przetrzymuje stolec również przez wiele dni. Powoduje to zwiększoną suchość stolca, który staje się twardy i trudniejszy w wydaleniu, sprawiając ból w momencie przejścia przez odbyt. W ten sposób tworzy się błędne koło, ponieważ dziecko zapamiętuje ból, który odczuwało w momencie oddawania stolca i w związku z tym przetrzymuje go, aby uniknąć momentu defekacji.

W razie konieczności pomocy niemowlętom i dzieciom w wywołaniu bodźca w znaczny sposób ułatwiającego wypróżnianie, pomocne jest dysponowanie produktem, który pełniłby funkcję wypróżniającą oraz byłby w stanie  chronić i w konsekwencji złagodzić błonę śluzową odbytu.

Miejscowe działanie MeliLax Pediatric pozwala na leczenie zaparć w najmłodszej grupie wiekowej.

KIEDY MOŻNA UZNAĆ, ŻE DZIECKO CIERPI NA ZAPARCIA?

W przypadku suchego i twardego stolca oddawanego w nieregularny sposób (rzadziej niż 3 razy w tygodniu) z trudnościami i bólem.

AbocaTo jest wyròb medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Aboca Grintuss